- Din Ianuarie 2017 -
SUNTEM INCA AICI

INFORMEAZA-TE

Nu poti actiona inainte sa stii, sa afli. Primul pas este sa fii informat.Alege-ti atent sursele de informare, verifica o informatie din 3 surse independente una de alta.

ORGANIZEZA

Pentru informare corecta si pentru a intelege profund actualitatea, Organizeaza sesiuni de dezbateri si invita alaturi pritenii si vecinii tai. 

PROMOVEAZA

Asa cum stii deja, daca cunosti ai obligatia sa actionezi. Promoveaza actiunile, ideile si proiectele pentru comunitatea, despre care te-ai informat in prealabil. Poti ajuta mai mult pe cei din jur sa se informeze si sa participe alaturi de tine.

IMPLICA-TE

Implicarea Ta este foarte importanta. Nimeni nu trebuie sa decida pentru tine.

Democratia nu poate exista fara cetateni activi. Multumesc pentru ceea ce faci!

Close Menu